Regionarkivet Örebro

Arrangemang » Örebro län » Örebro » ,

Öppet: kl. 11-15

Adress Södra Grev. Rosengatan 15, Örebro

Arrangör: Regionarkivet (fd Landstingsarkivet), Region Örebro län.

Arrangemang: Utställningar med spännande material från arkivet, bland annat våra äldsta patientjournalhandlingar och det första protokollet från Landstingsfullmäktige 1863. Vi kommer även att ha visning av filmen “Örebro läns landsting och dess verksamheter” från 1945. se även bifogat program

Kontaktperson för allmänhet och media: Anna Ekström, arkivchef Regionarkiv och diarium, 019-602 73 88

Länk till program (pdf)

Länk till hemsida