Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg

Arrangemang » Västra Götaland » Göteborg » ,

Öppet: kl.  9–14

Adress: Arkivgatan 9 A.

Under dagen pågår utställning ”Helfrid i det Heliga landet”.

Dessutom erbjuder vi följande föredrag i hörsalen:

Kl 10.00-11.30

Presentation av Landsarkivet

Kl 12.00-12.45

Resornas avtryck i arkiven

I arkiven finns olika slags källor som kan berätta om hur människor har rört sig inom eller över gränser. I föreläsningar visar arkivarie Karl-Magnus Johansson exempel på arkivmaterial, samt redogör för vad det har funnits för regler när det gäller inrikes och utrikes resor och flyttar.

Kl 13.00-13.45

Tidig gränsdragning mellan Sverige, Norge och Danmark – gränsstenen Suntru Asi

Föreläsning av Kristina Bengtsson, arkeolog vid Göteborgs universitet.

www.riksarkivet.se/goteborg