Sala kommunarkiv

Arrangemang » Västmanland » Sala » ,

Arrangör: Sala kommunarkiv i samarbete med Sala stadsbibliotek

Aktiviteter på temat “Välkommen hit!”

Det handlar om vad som finns i kommunarkivet – bland annat Sven Norlings fotosamling, stationsskrivare Gustav Hedléns arkiv- och fotosamling, tidningsurklipp och historiska samlingar av Gudrun Holmberg (bibliotekarie) och Ernst Folke Lindberg (museiintendent, Nordiska museet).

Miniutställning på temat Sala stadsbibliotek (observera plats) lördagen den 12 november

Öppet hus i kommunarkivet Rådhuset måndagen den 14 november klockan 13.00 – 16.00 och tisdagen den 15 november klockan 9.00 – 12.00

Kontaktperson: susanne.prokop@sala.se