Sala kommunarkiv

Arrangemang » Västmanland » Sala » ,

Tema: Orostider

Salaligan och 1930-talet, fotografier av Sven Norling m fl

Utställningen kommer att pågår t.o.m. torsdagen den 13 november.

Tid: kl.11.00-15.00

Plats: Stadsbiblioteket i Sala.

Kontaktn: Susanne Prokop, Kommunarkivarie, tfn 0224-747055