Sjöhistoriska museet

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 24

Öppet: 11-15.00. Det är en av de tre lördagar vi har lördagsöppet under ett år

Program:

öppet i arkiv, fotoarkiv och bibliotek. Visar arkivalier, fotografier och böcker ur våra samlingar som kan förknippas med årets tema ”Välkommen hem”. I övrigt kan allmänheten fråga om sådant de frågar efter på vardagar, per telefon och per mejl.

Länk hemsida: www.maritima.se

Kontaktperson:

Eva Hult Arkivarie Samlingsenheten Stockholm

STATENS MARITIMA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME MUSEUMS Marinmuseum – Sjöhistoriska museet – Vasamuseet