Sjöhistoriska museet

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Sjöhistoriska museet deltar som vanligt i Arkivens dag. Vi har öppet i arkiv, fotoarkiv och bibliotek. På dessa tre ställen i museet lägger vi fram dokument, fotografier och litteratur med anknytning till årets tema.

Tid: kl 11-15

Plats: Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24

Kontakt: Eva Hult, Arkivarie Samlingsenheten Stockholm, eva.hult@maritima.se, Tel: 08 -19 549 88, 076-724 27 55