Söderköpings arkivförening

Arrangemang » Östergötland » Söderköping » ,

Visning av nya arkivlokalerna.

Tid: 12-14

Adress: Gamla Tingshuset, Tingshusgatan 1, Söderköping.

Kontakt: Margareta Jacobsson 0121-14434