Sörmlands museum

Arrangemang » Södermanland » Nyköping » ,

Öppet: kl. 11 – 15

Adress: Östra Trädgårdsgatan 2, Nyköping

Program:

Tema ”Gränslöst”

Utställningar med spännande samlingar

Kl. 13.00 Kvinnor som utmanade gränser. Eva Thunér-Ohlsson föreläser.

Bildvisning med Bildgruppen

Tipspromenad för både barn och vuxna

Kontaktperson: Agneta Höglander agneta.hoglander@dll.se