Sörmlands museum

Arrangemang » Södermanland » Nyköping » ,

 

Adress: Östra Trädgårdsgatan 2, Nyköping

Öppet: 11– 15

Program

Öppet hus med berättelser ur arkiven:

  • Bränn-Ekeby – vår plats på jorden. En bygds berättelse om människor och verksamheter
  • Egnahemsföreningen UPA, förening för de anställda på Nordiska Kompaniet (NK) i Nyköping
  • Hushållsundersökningen 1945. Stad och land. Fotodokumentation av Lena Böklin
  • 60 år sedan de första 300 svenska FN-soldaterna gjorde sin insats i Suezkrisen.
  • Olle Brennius berättar.

Fråga en arkivarie

Kaffeservering

Tipspromenad

Kontakt:

Agneta Höglander agneta.hoglander@dll.se

Malin Klangeryd malin.klangeryd@dll.se