Sörmlands museum och Nyköpings stadsarkiv firar Arkivens dag

Arrangemang » Södermanland » Nyköping » ,

Välkommen att fira Arkivens dag på Sörmlands museum, ett samarbete mellan Sörmlands museum och Nyköpings stadsarkiv.

Årets tema är “Röster i arkiven” och i både museets och stadsarkivets arkiv finns det gott om röster som vill bli hörda. Vi lyfter fram några av dem – kvinnorna som kämpade för rösträtt, både lokalt och i större sammanhang.
Men det finns också andra röster som vi borde lyssna till. Vilka röster är det som saknas i arkiven?

Program:
Kl 10:00-15:00: Röster i arkiven – miniutställning i Studierummet
I utställningen lyfts röster ur Sörmlands museums arkiv och Nyköpings stadsarkiv fram. Vi berättar bland annat om Ada Gustafsson, som var den första kvinnan i Nyköpings stadsfullmäktige. Här möter vi också några av de kvinnor som skrev under den stora namninsamlingen för kvinnlig rösträtt och valbarhet.

Kl 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 och 14.30: Visningar i ett av museets arkiv
Visningarna är 15–30 minuter långa och utgår från Studierummet. Max 8 deltagare per visning.

14:00 – 15:00: Dolda röster i arkiven – digitalt panelsamtal
Vilka perspektiv bevaras för framtiden och vems liv återspeglas i arkivhandlingar? Vilka strategier finns för att motverka så kallade blinda fläckar i arkiven? Hur bevarar och dokumenterar vi nutiden i syfte att säkerställa att framtidens historieskrivning speglar vårt mångfaldiga samhälle?

Det är frågeställningar som kommer att beröras i ett livesänt panelsamtal mellan Anna Tascha Larsson, vikarierande chef på Stockholms Kvinnohistoriska och Jonelle Twum, grundare och artistic director på Black Archives Sweden. Larissa Borck, antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum, är moderator.

Länk till livesändningen publiceras på Sörmlands museums hemsida några dagar innan evenemanget äger rum. Sändningen streamas också live på Sörmlands museum.

Tid: 10:00 – 15:00

Besöksadress: Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping

Arrangör: Sörmlands museum, Nyköpings stadsarkiv

Kontaktperson: Malin Klangeryd, 0721-44 11 06, malin.klangeryd@regionsormland.se

Länk till webbplats

Länk till program

Ett antal kvinnor i en skolmiljö
Lektion i att genomföra ett sammanträde vid kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Julita på 1920-1930-talet. Fotograf: Okänd