Stadsmuseet & Slussens bibliotek, Stockholm

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Faktarummet & Slussens bibliotek håller öppet. På årets tema “Orostider” visar vi unika fotografier från 1910-talet till 1950-talet ur Stadsmuseets samlingar.

Tid: 12.00-16.00

Plats: Ryssgården/Slussen, T-bana: Slussen

Kontakt: Klas Lundkvist, Faktarummet/Stadsmuseet, klas.lundkvist@stockholm.se, tel 08-508 31 712

Hemsidor:

Faktarummet/Stadsmuseet http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Besok-oss/Faktarummet/

Slussens Bibliotek https://biblioteket.stockholm.se/bibliotek/slussens-bibliotek