Stockholms stadsarkiv

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Titel (arrangör): Stockholms stadsarkiv

Arrangemanget: Spioner och hemliga rum – Arkivens dag

Programpunkter: Arkivlördag 14 november. En heldag om hemliga agenter och Stockholms som central för internationell underrättelseverksamhet. Föredrag och magasinvisning står på programmet.

Kl. 11 & 15 Spioner i magasinen. Möt spioner och deras hemliga dokument nere i Kungsklippan.

Kl. 12 Om kriget kommer. Per Olgarsson, Stadsmuseet, berättar om Civilförsvarets hemliga (och mindre hemliga) rum från det kalla kriget.

Kl. 13 Min farfar var spion. Stadsarkivets historiker Mats Hayen, om sin släkting den tyske spionen Georg Hayen.

Kl. 14 Spioncentral Stockholm. Under andra världskriget kom Stockholm att bli en central för spionage och kontraspionage. Thomas Roth, Armémuseum, berättar.

Fritt inträde men begränsat med platser. Ingen föranmälan. Välkommen!

Tid: Lördagen den 14 november kl 10-15

Plats (besöksadress): Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, 112 25 Stockholm. Tunnelbanan Rådhuset eller T-Centralen.

Kontaktperson e-post & tlf: Johan Nordinge, johan.nordinge@stockholm.se

08-508 28 414