Stockholms stadsarkiv

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Arkivens dag – berättelser från första världskrigets Stockholm

Kl. 11 och 14 Krigstidshistorier i magasinen
Följ med ner i berget och se arkiven bli levande historier. Berättarnätverk Öst dramatiserar första världskrigets Stockholm direkt från källorna.

Kl. 12 Västfronten i Stockholm och stockholmare på Västfronten
Under sina många resor längs Västfronten har Nils Fabiansson, historiker och journalist, blivit expert på att följa krigets människoöden. I år kom hans bok ”Historien om Västfronten–I spåren av första världskriget”, skriven för moderna svenskar.

Kl. 13 Visning av utställningen Stockholmarna och första världskriget
Se utställningen och hör om livet i Stockholm under kriget.

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, Stockholm

Kontakt: Peeter Mark, stadsarkivet@stockholm.se, tel 08-508 28 300

Länk till hemsida