Svensk flyghistorisk förening

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Titel (arrangör) : Svensk flyghistorisk förening (SFF)

Arrangemanget: Programpunkter: Visning av bildarkiv omfattande ca 140 000 bilder, flyglitteratursamling omfattande ca 5000 titlar, tidsskrifter, haverihandlingar m.m.

Guidade visningar.

Tid : Lördagen den 14 november, kl 11-16

Plats (besöksadress): Östermalmsgatan 87, Generalitetshuset, Stockholm, skyltat till arkivet.

Kontaktperson e-post & tlf: Arkivchef Lennart Berns, e-post: sffkansli@telia.com, 070-732 17 50 eller 0706 22 1000