Sveriges järnvägsmuseum

Arrangemang » Gävleborg » Gävle » ,

Utställning: Krylbosmällen – när ett tyskt ammunitionståg exploderade i Krylbo 1941. Kartor, foton och Krylbokommissionens rapport.

Visning av Samlingsportalen med digitaliserade foton och lönestater.

14.00 Föreläsning: Järnvägar och försvar. Föreläsare är Anders Svensson, Trafikverkets kris- och säkerhetssamordnare.

Fri entré denna dag!

Tid: kl 10-16

Plats: Rälsgatan 1, Gävle.

Kontaktperson: Anja Helldal. Anja-christina.helldal@trafikverket.se

www.trafikverket.se/Museer/Sveriges-Jarnvagsmuseum-Gavle