Arkivens Dag i Biblioteket Upplands Väsby

Arrangemang » Stockholms län » Upplands Väsby » ,

Öppet: kl 14-16.

Adress: Biblioteket i Upplands Väsby, Love Almqvists torg 1, (i Messingen)

Arrangemanget: Arkivföreningen Upplands Väsby informerar om varför och hur Din förening ska gå tillväga för att säkert och lättillgängligt arkivera Din förenings historia.

Programpunkter: 14:15 Arkivföreningens ordf. informerar om Arkivföreningen Upplands Väsby.

14:30                  Bitr. kommunarkivarien berättar om kommunarkivet och vad man skall

göra om man vill leverera sin förenings arkiv till kommunarkivet.

15:00                  Information om arkivering av bilder.

 

Kontaktperson: Göran Aronsson, 070-216 9016, g.aronsson@me.com