Utvärdering av arrangemang

Här kan du som arrangör utvärdera årets Arkivens dag via formuläret.

Som arrangör bidrar du till att vi kan följa upp utvecklingen, dra nytta av goda exempel och förhoppningsvis förbättra sådant som kan göras bättre. Utvärderingen ligger framför allt till grund för den regionala samordningens arbete och möjlighet att stärka arkiven inom regionen/länet men används naturligtvis också av den nationella samordningen. Utvärderingen går som e-post till både din regionala kontaktperson och till den nationella samordningen. Ett formulär kan omfatta ett enstaka arrangemang eller alla arrangemang i en kommun. Samarbetar flera arrangörer om ett gemensamt arrangemang ska detta rapporteras in en gång och inte per arrangör.

När du skickat formuläret ska du få en bekräftelsetext i formuläret. Saknas det tvingande uppgifter får du istället en rödmarkerad varning. Fyll i det som saknas och skicka igen. Vill du skicka in flera bilder och/eller dokument är det bäst att du skickar dem i en zippad mapp. Lägg märke till att bifogade filer måste laddas upp på nytt om du fått en anmärkning om att tvingande information saknas när du försökt skicka formuläret.

Har du som besökare av ett arrangemang under Arkivens dag synpunkter eller önskemål är du istället välkommen att kontakta arrangören, den regionala kontaktpersonen eller den nationella samordningen.

* Län/kommun

-

* Arrangemangets namn


Länk till arrangemangets webbplats, om den fortfarande fungerar

Datum

-
Behöver bara anges om arrangemanget pågått flera dagar eller en annan dag än den gemensamma Arkivens dag. Datum måste anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

Antal arrangörer *

Ange endast ett alternativ per arrangör
Arkivinstitutioner
Bibliotek
Museer
Släktforskarföreningar
Hembygdsföreningar
Övriga

Eventuella kommentarer om arrangörer

Besöksplats *


Ange besöksplats. Ange också om det varit öppet på flera platser. Kommentera gärna valet av besöksplats.

Antal besökare

Antal besökare under Arkivens dag *

Totalt antal besökare om arrangemanget varade flera dagar

Om dagen

Här kan du rapportera om utfallet av dagen. Du kan också välja att istället bifoga rapporten som en fil längre ned i formuläret.

Nåddes nya besökare? Hur såg ålders- och könsfördelning ut på besökarna?

Vilka aktiviteter genomfördes och hur mottogs de? Vad fungerade bra respektive dåligt?

Övriga synpunkter och önskemål

Här kan du skriva synpunkter på t.ex. hemsidan och/eller samordningen

* Kontakt

Namn

Telefonnummer

e-postadress

Namn samt telefonnummer och/eller e-postadress måste anges
Kontaktinformationen kommer inte publiceras, utan är bara till för att vi ska veta vem som skickat in rapporten. Vi är tacksamma för en e-postadress för eventuell kontakt.

Bifoga Filer

Här kan du bifoga till exempel programblad, annonser, tidningsartiklar och fotografier som pdf eller jpeg. Har du flera filer och/eller bilder, kan du lägga dem i en mapp och göra en zip-fil av mappen. Zip-filen kan sedan skickas in här. Den totala storleken på samtliga filer får inte överstiga 6 MB. Har du material som överstiger den totala filstorleken ber vi dig e-posta oss på arkivensdag@riksarkivet.se så kontaktar vi dig.

Fil 1

Fil 2

Fil 3

Här anger du information som vi behöver för att kunna identifiera filerna. För fotografier måste alltid bildfilens namn, bildtext samt fotograf anges.

Bilder får publiceras av Arkivens dag.