Välkommen till Arkivcentrum Dalarna Stortallsvägen 4 FALUN

Arrangemang » Dalarna » Falun » ,

Eget tema: Året 1917
Arkivcentrum Dalarna – Nedslag i Stora Kopparbergs Bergslags AB arkiv och filmvisning
Dalarnas Folkrörelsearkiv – Hungerstrejken samt Finska föreningens verksamhet
Falu kommuns centralarkiv – Skolans historia och Carl Larssons brev till falu stad

Tid: 11:00 – 15:00

Besöksadress: Stortallsvägen 4 FALUN

Arrangör: Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv, Falu kommuns centralarkiv, Finska föreningen i Borlänge

Kontaktperson: Ulf Engqvist, ulf.engquist@arkivcentrumdalarna.se