Välkommen till Arkivens dag hos IOGT-NTO i Åkeshov i Stockholm

Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » ,

Vi har öppet hus, visar samlingarna och samtalar utifrån dagens tema.
Kaffeservering.

Program:
Dagens samtal inleds med ett referat av en etnologisk uppsats med rubriken ”Redlöst eller redligt uppförande? Om uteslutningar ur sekelskiftets godtemplarrörelse. Uppsatsen är skriven 1996 av Maria Runnberg 1996 (Stockholms Universitet)

Tid: 13:00 – 15:00

Besöksadress: Beckombergavägen 5, ”Perfektum”, Åkeshov

Tillgänglighetsinformation:
Ramp kan arrangeras

Arrangör: Stockholms IOGT-NTO-distrikts arkivkommitté

Kontaktperson: Ingrid Nilsson, 070-555 73 75, ingridnilsson1901@telia.com

Länk till affisch (pdf)