Välkommen till Arkivens dag i Upplands Väsby

Arrangemang » Stockholms län » Upplands Väsby » ,

Tema “Röster i arkiven” – Kommunsammanslagningen 1952

Program:

11:00 – 12:00
Ordförande Lillemor Svensson informerar om Arkivföreningen Väsby.

Kommunarkivarie Niza Löfdahl informerar om kommunens kommunarkiv.

Klas Lundkvist, ordförande Hembygdsföreningen, visar i ord och kartor hur vårt Väsby förändrades från tre kommuner till en småstad.

Röster från några av Väsbys äldsta föreningar, hur påverkades dessa vid kommunsammanslagningen. Göran Aronsson och Rolf Bromme berättar och visar protokollsutdrag från några föreningar.

12.00
Kjell Östberg, professor emeritus vid Samtidshistoriska Institutet, Södertörns högskola, talar om 1900-talets samhällsutveckling och hur den bidragit till dagens kommunsammanslagningar

  • förändringar i Väsbys utveckling – så söker du bland kommunens kartor
  • kända röster ur Väsbys historia – bokbord
  • så arkiverar din förening – Arkivföreningen och Kommunarkivet informerar

Tid: 11:00 – 14:00

Besöksadress: Messingen, Love Almqvists väg 1, Upplands Väsby

Vägbeskrivning:
Messingen ligger vid Pendeltågstationen

Arrangör: Arkivföreningen Upplands Väsby och Upplands Väsby kommun, kommunarkivet

Kontaktperson: Lillemor Svensson, 073 4207330, lillemorsvensson.007@gmail.com