Välkommen till Arkivens dag med Norra Kalmar läns Föreningsarkiv och Västerviks kommunarkiv

Arrangemang » Kalmar län » Västervik » ,

I år har Arkivcentrum i Västervik en Corona-anpassad Arkivens dag. De har temat ”Svart på vitt” men också sitt eget tema ”Förändring”.

Västerviks Arkivcentrum har inget öppet hus i år på grund av Covid-19, utan programmet finns endast digitalt på Facebook och hemsida.

NORRA KALMAR LÄNS FÖRENINGSARKIV
Norra Kalmar läns Föreningsarkiv kommer att redovisa de förändringar de gjort och som de planerar att göra. Detta kommer att presenteras på föreningsarkivets egna facebooksida.

Föreningsarkivet kommer att visa hur de omorganiserar sina affischer/ritningar/kartor, hur de arbetar i arkivet och med arkivet, hur de arbetar med sitt fotoarkiv. De kommer också visa hur de förbättrat och förenklat och gjort det enklare att hitta det man söker och hur de gör när någon vill ha tag i en artikel m.m.

Bilder med beskrivande text kommer att läggas upp löpande och allmänheten kan på så sätt ta del om vad som händer i föreningsarkivet.

Eftersom alla inte har Facebook kommer Norra Kalmar läns Föreningsarkiv presentationer även finnas på Arkivcentrums hemsida.

VÄSTERVIKS KOMMUNARKIV
Västerviks kommunarkiv har tolkat årets tema ”Svart på vitt” som: "att vi inte lovar något vi inte kan hålla".

Under förra årets Arkivens dag, lovade kommunarkivet att deras äldre kartor och ritningar skulle blir sökbara, därför kommer de i år presentera ett urval av vad de har. Arbetet med kartor och ritningar är fortfarande inte klart till 100% utan pågår parallellt med det dagliga arbetet.

En fasadritning till en stor byggnad

Så här kan en ritning se ut från 1871. ”Fasadritning af huset No 15 i stadens Södra qvarter” I hörnet av fasadritningen finns beskrivningen av när Magistraten tog beslutet att godkänna denna byggnadsritning den 20 november 1871. I dag heter kvarteret Fläsklösa, huset har nummer nr 6 och ligger i hörnet Hamngatan 33/Torggatan 4 i Västervik.
Fotograf: Västerviks kommunarkiv


Program:
Bilderna på hemsidan (se länk) kommer finnas tillgänglig från fredagen den 13/11 kl 12:00 till fredagen 20/11 kl 12:00.

På hemsidan kommer det finnas information om vilka kartor och ritningar det finns, det går också lätt kontakta Västerviks Arkivcentrum via formuläret på deras hemsida.

Datum: 2020-11-13 – 2020-11-20

Tid: 12:00 – 12:00

Besöksadress: Inget öppet hus på Västerviks Arkivcentrum i år, programmet är endast digitalt

Arrangör: Norra Kalmar läns Föreningsarkiv och Västerviks kommunarkiv

Kontaktperson: Åza Olofdotter, aza.olofdotter@vastervik.se

Länk till webbplats