Välkommen till Arkivens dag på Arkivcentrum Syd i Lund

Arrangemang » Skåne » Lund » ,

Vi håller öppet mellan 10.00 och 15.00 och bjuder på rundvisningar i våra magasin, föredrag, kortkurser i släktforskning, utställningar, kaffeservering, familjeverkstad, bokförsäljning och mycket annat. Se programpunkterna nedan.

Varmt välkomna!
Framsida till Arkivens dagsprogram
Program:
Föredrag:
10:45, Livet är en fest – musikrörelsens motsättningar, Kalle Lind, diversearbetare i kulturbranschen.

11:45, Fest och glädje – Dans och danskultur i 1700- och 1800-talens Sverige, Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet.

12:45, Från mellankrigstiden till kalla kriget och järnridåns fall,
Anna Svenson, tidigare chef vid Nationernas förbunds arkiv i Geneve och Open Society Archives i Budapest. Med anledning av ”Europaåret för kulturarv 2018”.

13:45, Har glädjen en historia? – Historiska idéer om glädje och skratt
Kristiina Savin, forskare i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Visningar:
Arkivcentrum Syd från insidan
Arkivarier från de olika institutionerna tar dig in bakom kulisserna
bland mer än fyrtio hyllmil handlingar.
Turerna börjar kl.10:30, 11.30, 12.30 och 13.30.
Platsbokning samt samling i receptionen.

Övriga aktiviteter:
Kortkurser i släktforskning
Med arkivarie Rolf Johansson från Landsarkivet i Lund
Kl. 10.30, 12:30 och 13:45 i Datorläsessalen.
Platsbokning i receptionen.

Familjeverkstad
Prova på att förbereda för ett riktigt gammaldags kalas!

Utställningar
Dokument och föremål på tema ”fest och glädje” ur de många olika
samlingarna på Arkivcentrum Syd.

Dessutom!
”Fråga en arkivarie” – passa på att ställa dina frågor till en  jourhavande arkivarie
Musik- & bildspel i Filmrummet
Demonstration av Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)
Bokbinderi och Biologiska museet demonstrerar praktiska arbetsuppgifter
Bokbord – Kaffeservering – Tipspromenad med priser

Tid: 10:00 – 15:00

Besöksadress: Porfyrvägen 20, 224 78 LUND

Vägbeskrivning:
Arkivcentrum Syd ligger på Gastelyckans företagsområde i sydöstra Lund. Adress: Porfyrvägen 20. Området nås från norr via Dalbyvägen och från väster via Råbyvägen.

Stadstrafikens busslinje nr 5 går regelbundet hit. Hållplats: Arkivcentrum Syd

Vid Arkivcentrum Syd finns mer än 50 avgiftsfria parkeringsplatser för besökare.

Tillgänglighetsinformation:
Arkivcentrum Syds publika lokaler finns i första hand på markplan. Entré i markplan. Inga trappsteg. Automatisk dörröppnare.
Hörsal med 125 platser där det finns 3-5 platser särskilt anpassade för rullstol. Trappsteg finns. Hörselslinga finns i hörsal.
Kapprum med toaletter anpassade för rörelsehindrade i anslutning till forskarsal och hörsal.
Handikappsparkering finns.

Arrangör: Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museum, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA), Regionarkivet vid Region Skåne, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund och Universitetsbiblioteket i samverkan med släktforskarorganisationerna SkSF och DIS Syd.

Kontaktperson: Caroline Lind, 0725 655 064 , caroline.lind@skanearkiv.se

Länk till webbplats

Länk till program