Välkommen till Arkivens dag på biblioteket i Österfärnebo

Arrangemang » Gävleborg » Sandviken » ,

Årets tema är "Synd och skam".
Vad finns i Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebos arkiv som berör det ämnet? Vi har satt ihop en utställning på biblioteket över olika saker som genom åren varit skamfyllda och som lämnat spår i våra arkiv.

Kl 14.30 läser Anders Lövgren ur rättegångsprotokoll inför avrättningsdomar i Trekanten. Under året har en inventering av länets avrättningsplatser skett och några har fått en konstnärlig utsmyckning. Österfärnebos avrättningsplats vid Trekanten är en av dem som har försetts med ett temporärt konstverk. Som ett led i uppmärksamheten på avrättningsplatsen har vi djuplodat i ett av fallen som ledde till avrättning av tre personer.

Fika serveras. Välkomna!

Program:
14.30 Uppläsning av rättegångsprotokollet där dödsdomarna utdömdes.

Tid: 13:00 – 16:00

Besöksadress: Framnäsgatan 16, 810 20 Österfärnebo

Vägbeskrivning:
Följ väg 272, skolan ligger 100 meter norr om kyrkan. På baksidan av skolan, Framnäsgatan, ligger biblioteket.

Arrangör: Forskargruppen inom Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo

Kontaktperson: Agneta Björk, 070-0897408, agneta.bjork@edu.sandviken.se

Länk till webbplats