Välkommen till Arkivens dag på Biologiska museet i Oskarshamn

Arrangemang » Kalmar län » Oskarshamn » ,

I anslutning till årets tema "Synd och skam" visar Biologiska museet bland annat växt- och djurarter som på olika sätt upplevts som kontroversiella.

OM BIOLOGISKA SÄLLSKAPET
Biologiska Sällskapet är en ideell förening som ansvarar för samlingarna vid Biologiska museet i Oskarshamn. Med museet som bas verkar sällskapet också för att samla in och bevara biologisk information (kring arter, biotoper, naturvärden etc), hålla den tillgänglig samt aktivt sprida denna kunskap.

Program:
11:00 Guidning
Samling för guidad visning vid Biologiska museets entré med start kl. 11.00. Guidningen beräknas hålla på till kl. 12.00.

Om ni kommer senare än kl. 11.00, var god ring telefonnummer 070-606 86 21, för insläpp genom porten.

Tid: 11:00 – 13:00

Besöksadress: Gyllings väg 9, Oskarshamn

Arrangör: Biologiska museet

Kontaktperson: Åke Rühling, 070-606 86 21, ake.ruhling@telia.com

Länk till webbplats

Länk till program