Välkommen till Arkivens dag på Folkets Hus i Trollhättan

Arrangemang » Västra Götaland » Trollhättan » ,

Välkommen att ta del av exempel ur Trollhättans Föreningsarkiv från idrottsområdet, titta på utställning gjord av Föreningen Trollhättebor, samt lyssna på intressanta föredrag!

Exempel ur bland andra anrika idrottsföreningarna Trollhättans Atletklubbs, Trollhättans IF:s, Trollhättans Roddsällskaps och Gripen Trollhättans BK:s arkiv från Trollhättans Föreningsarkiv kommer att visas på skärmar. Informationsmaterial om hur din förening i Trollhättan kan bli medlem i Trollhättans Arkivförening och rädda sin historia för framtiden finns också på plats.

Föreningen Trollhättebor visar under dagen exempel ur sina samlingar.

Under dagen hålls också två föredrag.

I föredragen på årets Arkivens dag i Trollhättan kan du höra Gösta Eriksson, OS-silvermedaljör i rodd från 1956 i Melbourne, berätta tillsammans med Lennart Karlsson från Trollhättans Arkivförening. På eftermiddagen hålls ett föredrag av fotograf Roger Lärk. Roger visar exempel ur sin karriär som fotograf, och berättar om sitt arbete med foton.

Program:
10:00 Arkivens dag på Folkets Hus i Trollhättan öppnar. Skärmarna med exempelmaterial från olika idrottsföreningar ur Trollhättans Föreningsarkiv , och material från Föreningen Trollhättebor, kan beskådas av besökarna fram till 14:00.

11:00 Trollhättans Arkivförenings ordförande Erik M Svensson hälsar alla välkomna till Arkivens dag på Folkets Hus i Trollhättan.

11:15 Berättande av Gösta Eriksson, roddare från Trollhättans Roddsällskap och RK Three Towns med bland annat OS-silver från 1956 i Melbourne, tillsammans med Lennart Karlsson från Trollhättans Arkivförening. Gösta berättar om förberedelserna inför Melbourne-OS och om deltagandet i tävlingarna.

12:30 Roger Lärk, fotograf, visar exempel ur sina bilder kring idrott, och berättar om sitt arbete med foton. Efterföljande frågestund.

14:00 Arkivens Dag slut.

Tid: 10:00 – 14:00

Besöksadress: Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan

Tillgänglighetsinformation:
Utställningen och föredragen hålls på Folkets Hus i Trollhättan på samma plan som ingång direkt från gatan. Dvs: inga trappor.

Arrangör: Trollhättans Arkivförening i samarbete med Föreningen Trollhättebor

Kontaktperson: Arkivarie vid Trollhättans Föreningsarkiv Patrik Alexandersson, 0520-289400 (vxl), patrik.alexandersson@innovatum.se

Länk till webbplats