Välkommen till Arkivens dag på Kommunarkivet på Värmdö

Arrangemang » Stockholms län » Värmdö » ,

Välkomna till Arkivens dag på Värmdö kommunarkiv!

Program:
11.00 – 11.15 Entré, mingel med kaffe och bulle

11.15 Kommunarkivet hälsar välkomna

11.15 – 11.30 Kommunarkivets uppdrag, innehåll och ansvar

11.30 – 11.45 Nykterhetsrörelsen kring bruksorten ur ett arkivperspektiv

11.45 – 12.00 Frågestund/diskussion

12.00 – 12.30 Rundvandring i arkivets lokaler

Tid: 11:00 – 13:00

Besöksadress: Skogsbovägen 9, 134 81 Gustavsberg

Arrangör: Värmdö kommun, kommunarkivet

Kontaktperson: Amanda Bartak, kommunarkivarie, 08-570 470 14, kommunarkivet@varmdo.se

Länk till webbplats