Välkommen till Arkivens dag på Västerås Stadsbibliotek

Arrangemang » Västmanland » Västerås » ,

Kom och fira Arkivens dag med oss!
Utställningar och kortare föredrag om årets tema “Röster i arkiven”.
Träffa släktforskarna och få hjälp med din släktforskning.

Program:
Hörsalen, Biskopsgatan 2
11:00 Västerås stadsbibliotek: Stiftsbiblioteket och Västmanlandssamlingen presenterar verksamheten och berättar om utställningarna

11:20 “Jag har inte alls hemlängtan, var inte oroliga.” Dorothy Ruhnes brev från Kinaresan 1929-1930. Arkiv Västmanland berättar

11:40 “Demokrati i landstinget – några exempel från 1920-talet.” Regionarkivet berättar om kvinnors intåg i landstinget och om Regionarkivets verksamhet idag.

12:00 Vallby friluftsmuseum: Mitt Vallby – 100 år och framåt?

12:20 Västmanlands läns museum berättar kort om länsmuseets arkiv och visar sedan hemsidan “Kulturarv Västmanland.”

12:40 Arkivarien Henrik Sundholm presenterar stadsarkivets verksamhet och visar vad man kan hitta i de digitala bildsamlingarna

Fackbiblioteket, Engelbrektsgatan 3-5
10:00-14:00 Västerås släktforskarklubb erbjuder under dagen starthjälp med din släktforskning

Tid: 10:00 – 14:00

Besöksadress: Biskopsgatan 2 och Engelbrektsgatan 3-5

Arrangör: Arkiv Västmanland, Regionarkivet Västmanland, Vallby friluftsmuseum, Västerås stadsarkiv, Västerås stadsbibliotek, Västerås släktforskarklubb, Västmanlands läns museum

Kontaktperson: Linda Lamppu, 0703748315, linda@arkivvastmanland.se

En bunt brev ombundet med sidenband.
Dorothy Ruhnes brev hem till familjen Fotograf: Linda Lamppu