Vallentuna folkrörelsearkiv

Arrangemang » Stockholms län » Vallentuna » ,

Öppet: Utställningen öppnar lördagen den 14 november, kl  11.00. Utställningen visas till den 5 december.

Adress: Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1, Vallentuna.

Arrangemanget: Från London till Moskva via Vallentuna.

I början på förra seklet projekterades en järnvägslinje mellan Stockholm och Kappelskär (Kappelskärsbanan) som skulle förbinda London med Moskva. Linjen skulle dras via Vallentuna. Planerna var långt gångna men bl a Första världskriget kom emellan och planerna lades ner. Tre arkiv (Vallentuna Folkrörelsearkiv, Kommunarkivet och Bildarkivet) visar i en utställning handlingar som berättar om projektet. Handlingar som vi har hämtat i våra respektive arkiv.

 Programpunkter:

13.30 -14.30 hålls ett föredrag om projektet av bildarkivarien Isak Kullman.

Kontaktperson: Nils-Bertil Nilsson, e-post: nils-bertil.nilsson@telia.com,

Mobil: 0703-44 81 61