Arkiv Västmanland

Arrangemang » Västmanland » Västerås » ,

Arkivens dag arrangeras av Arkiv Västmanland och Västerås stadsbibliotek.

Tema: Orostider

Föreläsningar:

11.15 föreläsning av Håkan Henriksson, “Ryssar, sachsare, danskar och kosacker, Krigsfångar i Sverige under stora nordiska kriget”
12.15 Helena Aspernäs pratar om och visar krigsbyten i Västerås stiftsbibliotek
12.45 håller Sam Halonen-Norlin ett föredrag om “Mina erfarenheter som finskt krigsbarn”
13.45 Gunilla Zimmermann “Alla var förlorare” , om tysk arbetskraftsinvandring efter andra världskriget

Utställningar på temat.

Plats: Biskopsgatan 2, Västerås stadsbiblioteks Hörsal

Tid: 11.00 – 15.00

Kontakt: Christina Sirtoft Breitholtz, christina@arkivvastmanland.se, tel 021-186880