Västerviks Arkivcentrum

Arrangemang » Kalmar län » Västervik » ,

Ett samarrangemang mellan Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, Västerviks museums Arkiv och Västerviks kommunarkiv

Observera! Arkivens dag på Arkivcentrum firas söndagen den 13 november 2016!

Adress: Västerviks Arkivcentrum, Norra vägen 9, Västervik

Öppet: kl. 13 –16

PROGRAM

Olof Nimhed hälsar välkommen till Arkivens dag.

Varför arkiv?

Visarkivarie Marcus Brännström berättar.

Ljudande smakprov av visor och valser från Tjust.

Utställningar

Om världsomseglingen med skeppet “Vanadis”, Stiftelsen Västerviks Barnhem  i Västerviks Arkivcentrum och i Andreaskapellet.

Guidning i arkiven.

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv berättar om sin verksamhet.

Kontakt:

Västerviks kommunarkiv: Kent Berg, telefon 0490-25 40 16

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, telefon 0490 – 655 689

Västerviks Museums Arkiv, telefon 0490 – 655 688