Västerviks musikbibliotek och visarkiv

Arrangemang » Kalmar län » Västervik » ,

Öppet: Kl. 11-14

Adress: Spötorget 1, huvudingång Västerviks stadsbibliotek

Utställningar:

Från Niagara till Bjälbo

– kring en handskriven visbok som tillhört Holtz Johansson bosatt i Dalhem, Tryserum, Söderköping & Linköping

Ur Petter Åkermans samlingar

– ett urval av nyskänkt material efter redaktören och smålandskännaren Petter Åkerman

Kontaktperson: Marcus Brännström, visarkivarie, tfn 0490-25 55 32

Försättsblad till Holtz Johanssons visbok b

Försättsbladet till Holtz Johanssons visbok. Den handskrivna visboken påbörjades 1912 och avslutades 1917. Holtz Johansson (1893-1969) var under sin levnad bosatt i bl a Ukna, Dalhem, Tryserum, Söderköping och Linköping. Foto: Västerviks musikbibliotek & visarkiv