Västmanlands läns museum

Arrangemang » Västmanland » Västerås » ,

Adress: Karlsgatan 2, Hörsalen

Öppet: kl 12-16

Program:
Utställningar, bokförsäljning och hjälp med släktforskning

Föredrag: Från regemente till bostadsområde, Göran Sundström från Kulturföreningen Vi i Viksäng berättar och visar bilder om stadsdelens historia (föredragets tid meddelas senare)

Medverkar under dagen gör även Landstingsarkivet, Badelunda hembygdsförening och Västerås släktforskarklubb