Vessige-Alfshögs hembygdsförening

Arrangemang » Halland » Falkenberg » ,

Öppet arkiv med  bl a gamla fotografier, vykort och tidningsklipp från bygden.
Dokumentationer av gårdar och torp i Sjönevad, Gunnarstorp, Lia m fl.
Filmvisning på dator ” Bland hantverkare och företagare i Vessigebro 1955-1956”

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Öppet: kl. 13-16

Adress: Vessigebroskolan, Sjönevadsvägen, Vessigebro

Kontaktperson: hallastigen@bredband.net